Doelstelling

 

De Stichting Natuurlijk bij de boer heeft als doel het bevorderen van:

boerderij- en voedseleducatie;

de korte keten;

agrotoerisme;

multi functionele landbouw/vitale landbouw;

boerderijwinkels

in de Hoeksche Waard.

 

Uitwerking

De Stichting Natuurlijk bij de boer tracht haar doel ondermeer te bereiken door:

het organiseren van (virtuele) activiteiten op en rondagrarische bedrijven, zoals (doch niet beperkt tot) evenementen, markten,workshops, etc.;

het verzorgen van presentaties, workshops, lessen,activiteiten, etc. op scholen en bij instellingen;

het bij een breed publiek onder aandacht brengen (promotie)van lokale producten en verkoop van streekproducten;

het samenwerken met andere (landelijke en/of regionale)organisaties op het gebied van educatie en/of toerisme in de Hoeksche Waard;

het optreden als belangenbehartiger van de (financiële)belangen van agrarische ondernemers in algemene zin en van de boerderijwinkelsin het bijzonder t.o.v. overheid, instellingen en belangenorganisaties.